Referencie

Tvorba webových stránok

zákazník:

AD značenie, s.r.o.

url adresa:
použitá technológia:
XHTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript
moduly:
web front-end modul, e-shop modul, administračný modul
popis:
Grafický návrh, spracovanie, implementácia.
Obsah stránky plne adminovateľný prostredníctvom administračného modulu. Možnosť updatovania cenníku prostredníctvom importu z excelovského hárku.
zákazník:

BK parket, s.r.o.

url adresa:
použitá technológia:
XHTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, JQuery
moduly:
web front-end modul, jazykové mutácie
popis:
Grafický návrh, spracovanie, implementácia, tvorba loga, fotografovanie produktov.
zákazník:

SMD automotive service

url adresa:
použitá technológia:
XHTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript
moduly:
web front-end modul, administračný modul
popis:
Grafický návrh, spracovanie, implementácia.
Obsah ponuky plne adminovateľný prostredníctvom administračného modulu. Tri jazykové mutácie.
zákazník:

HB Pneu, s.r.o.

url adresa:
použitá technológia:
XHTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, Flash
moduly:
web front-end modul, e-shop modul, administračný modul
popis:
Grafický návrh, spracovanie, implementácia.
Obsah stránky plne adminovateľný prostredníctvom administračného modulu. Databáza produktov napĺňaná prostredníctvom importu z excelovského hárku. Stav zásob online prepojený a aktualizovaný v reálnom čase zo skladovým systémom firmy.
zákazník:

Prvá slovenská realitná, s.r.o.

url adresa:
použitá technológia:
XHTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript
moduly:
web front-end modul, administračný modul
popis:
Grafický návrh, spracovanie, implementácia.
zákazník:

Sportbus - preprava osôb a zásielok

url adresa:
použitá technológia:
XHTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript
moduly:
web front-end modul, administračný modul
popis:
Grafický návrh, spracovanie, implementácia. Grafický návrh a spracovanie loga, vizitiek.
zákazník:

Kvetinárstvo Dekole

url adresa:
použitá technológia:
XHTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript
moduly:
web front-end modul, administračný modul, užívateľský modul
popis:
Grafický návrh, spracovanie, implementácia.
Vytvorenie užívateľskej sekcie s administráciou kalendára vlastných sviatkov a výročí
zákazník:

peaktures.com

url adresa:
použitá technológia:
XHTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript
moduly:
web front-end modul, administračný modul, užívateľský modul
popis:
Grafický návrh, spracovanie, implementácia.