O nás / E1 studio, s.r.o.

Spoločnosť E1 studio, s.r.o. ponúka svojim klientom služby z oblasti fotografie, programovania, grafických prác, reklamnej a marketingovej činnosti, poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti systémov manažérstva. Vnútorne sa naša spoločnosť člení na nasledujúce zložky:

  • fotografická činnosť - ponúka služby digitálneho záznamu a spracovania fotografií (portrétna fotografia, svadobná fotografia, fotografie na maturitné oznámenia a tablá, produktová fotografia, dokumentárna fotografia a reportáž, ...)

  • softwérová činnosť - návrh a vývoj softwérových aplikácií, webových stránok, intranetových aplikácií, počítačové spracovanie údajov

  • grafická, reklamná a marketingová činnosť - grafické spracovanie požiadaviek klienta (webové stránky, katalógy, propagačné materiály, vizitky, firemné logá, korporátna identita, ...), SEO optimalizácia webových stránok, ...

  • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti systémov manažérstva - zavádzanie, poradenstvo, audit

Pri širokej palete ponúkaných služieb je hlavné zameranie firmy sústredené hlavne na fotografiu a programovanie webových stránok a intranetových aplikácií kde ťažíme hlavne z vyše desaťročných skúseností. Našou snahou je ponúkať nadštandardné služby na najvyššej úrovni. Tomu prispôsobujeme technické vybavenie našej firmy, prehlbujeme svoje teoretické a praktické skúsenosti, know-how, sledujeme nové trendy a neustále zdokonaľujeme naše služby a produkty.

Vzťah obchodník - klient je v našej spoločnosti vnímaný s veľkým rešpektom a snažíme sa o maximálnu orientáciu na uspokojovanie potrieb zákazníka často prekračujúci bežný štandard. Nebránime sa preto ani atypickým ponukám a ku každému klientovi pristupujeme individuálne s cieľom dosiahnuť u zákazníka pocit spokojnosti. Široké portfólio stálych zákazníkov je pre nás dôkazom napĺňania našej filozofie v praxi ale aj signálom, ktorý nám neustále pripomína aké dôležité je starať sa o existujúcich zákazníkov. Najvýstižnejšie to vystihuje asi výrok pána Zig Ziglara - úspešného predajcu, autora mnohých bestsellerov a vyhľadávaného motivačného rečníka:

Verím, že v živote dostanete všetko, čo chcete, ak pomôžete druhým ľuďom, aby dostali, čo chcú oni.
(Zig Ziglar)